Företag utan tradition - Kunskap före släktskap

Ecovus AB är grundat med tanken att byggnation skall vara effektivt genomtänkt redan i projekteringsstadiet. 
Denna idé tjänar syftet att underlätta den efterliggande byggnationsprocessen genom att i största möjliga utsträckning klarlägga de faktiska kostnader som medföljer byggnationen. 
På så sätt arbetar vi effektivt emot att minimera tillkommande kostnader på grund av ändringar till & avvikelser (ÄTA) gentemot våra kunder.

Om oss

Tjänster/Produkter

Kontakta oss

Om oss

Effektiviserar byggbranschen med nytt tänkande och gedigen kunskap som ger moderna och beprövade lösningar, som resulterar i sänkta kostnader och hållbart byggande.

Anställda

Alexander Sköld

Alexander Sköld

Robert Gebl

Robert Gebl

Kontakta oss

Gesällgatan 4,
451 44 Uddevalla

Kontakt formulär

7 + 6 =