Tjänster/Produkter

Projektering

Vi kan vara med i alla stadier:
Förstudie
Planering
Genomförande
Avslutning

Vi kan bistå med:
Projektledare
Personal
Mål
Tidsplan
Milstolpar
Budget  

Bemanning

Flexibel arbetskraft
Med/utan verktyg
Med/utan bil
Med/utan platsledning

Alla arbetare har id06 och SSG. Dem har även all nödvändig skyddsutrustning och nödvändiga utbildningar, så som

Heta arbeten
Säkra lyft
Liftkort
Truckkort/teleskopslastare
Etc…  

Konsultarbeten - Ritningar, arbetsbeskrivningar och övrig

Vi kan i förstadier vara behjälpliga med layouter i lokaler för att strukturera upp och effektivisera ytan på byggnads ytan på bästa sätt och på så sätt sänka kommande byggkostnader och driftkostnader.

Vi kan bistå med a-ritningar och senare k-ritningar.

Vi tar fram en arbetsplan med momentbeskrivning.